วีดีโอ การใช้ปลั๊กอินสำรองข้อมูล

เป็นวีดีโอแสดงการติดตั้งปลั๊กอินที่ใช้สำหรับสำรองข้อมูล ซึ่งโปรแกรมตัวนี้ สำรองทั้งฐานข้อมูล, ไฟล์ WordPress สำรองได้หลายรูปแบบ เช่น ส่งไปยัง FTP Server, อีเมล์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถตั้งเวลาสำรองได้อีกด้วย

ความยาววีดีโอ 8.09 นาที
Continue reading →