วีดีโอป้องกันดาวน์โหลดด้วย Drain Hole

วีดีโอนี้ แสดงการป้องกันการดาวน์โหลดไฟล์ด้วยปลั๊กอิน Drain Hole ซึ่งจะกำหนดให้ดาวน์โหลดได้เฉพาะระดับผู้ใช้ที่กำหนด และยังเก็บสถิติการดาวน์โหลดต่าง ๆ ได้อีกด้วย ลองติดตามชมได้ใน HD

WordPress Plugin : Drain Hole