วีดีโอป้องกันดาวน์โหลดด้วย Drain Hole

วีดีโอนี้ แสดงการป้องกันการดาวน์โหลดไฟล์ด้วยปลั๊กอิน Drain Hole ซึ่งจะกำหนดให้ดาวน์โหลดได้เฉพาะระดับผู้ใช้ที่กำหนด และยังเก็บสถิติการดาวน์โหลดต่าง ๆ ได้อีกด้วย ลองติดตามชมได้ใน HD

WordPress Plugin : Drain Hole

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>