สำรองพาร์ติชั่นด้วย EaseUS todo Backup

แสดงการโคลนพาร์ติชั่นเก็บเป็นไฟล์ image ด้วย EaseUS Todo Backup