เซอร์บิตสัญจร ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ผมได้เดินทางไป อ.บางปลาม้า สุพรรณบุรี เพื่ออบรมการทำเว็บด้วย WordPress เป็นการนำประสบการณ์เกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress ไปอบรมให้กับคณะครู อาจารย์และผู้สนใจทั่วไปในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่สนใจในการทำเว็บ เป็นการเพิ่มความรู้ให้ทันสมัยเกี่ยวกับการทำเว็บในยุคปัจจุบัน

โครงการนี้เป็นความคิดริเริ่ม อ.นเรศ ศรพรหม และอ.ปรีชา ศิริสมบูรณ์เวช ผอ.โรงเรียนวัดลานคา ที่จะนำบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และพอมีเวลาที่จะช่วยเหลือสังคม มาแบ่งปันความรู้ต่าง ๆ ให้กับชุมชน ซึ่งผมเห็นว่าพอมีเวลาและมีประสบการณ์พอที่จะถ่ายทอดความรู้ตรงนี้เป็นสาธารณะประโยชน์ ซึ่งก็เป็นแนวทางของเซอร์บิตอยู่แล้ว ที่จะเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ให้กับบุคคลทั่วไป ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีโครงการอบรมการทำเว็บของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมมาก่อนแล้ว
Continue reading →