การตั้งสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ใน DirectAdmin

สิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ (file permission) นี้ เป็นปัญหาหนึ่งที่ผู้ใช้ WordPress มือใหม่มักจะพบ การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์นี้ มักจะมีการพูดแบบง่าย ๆ คือ chmod 777 เป็นการกำหนดให้ WordPress สร้างไฟล์/โฟลเดอร์ หรือทำให้เราสามารถแก้ไขไฟล์ต่าง ๆ ได้ หากไม่กำหนดแล้วจะทำให้เกิดปัญหาเช่น ติดตั้ง WordPress ไม่ได้ (การติดตั้งแบบให้ WordPress สร้างไฟล์ wp-config.php) ไม่สามารถอัพโหลดภาพได้ เป็นต้น

ในบทความนี้จะเสนอการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์แบบง่าย ๆ ผ่าน File Manager โดย Control Panel ที่จะนำเสนอนี้เป็น DirectAdmin และโฟลเดอร์ตัวอย่างที่จะนำมาเสนอนี้คือโฟลเดอร์ uploads ที่อยู่ใน /wp-content ซึ่งโฟลเดอร์ uploads นี้ จะต้องกำหนดสิทธิ์ให้เป็น 777 เพื่อจะสามารถอัพโหลดรูปภาพได้
Continue reading →

สิทธิ์การเข้าถึงไฟล์

สิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ (File Permission) คือการกำหนดสิทธิ์ว่าไฟล์/โฟลเดอร์ใดอ่านได้ เขียน(แก้ไข)ได้ เป็นต้น ซึ่งในแต่ละระบบจะไม่เหมือนกัน บางระบบก็ไม่ต้องไปกำหนดค่าใด ๆ แต่บางระบบต้องกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์/โฟลเดอร์ด้วย หากไม่กำหนด เมื่อมีการเข้าถึง ก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาด ทำให้ไม่สามารถทำงานต่อไปได้

ปัญหาที่เกิดขึ้นหากไม่ได้กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ เช่น เมื่ออัพโหลดไฟล์แล้ว จะปรากฏข้อความว่า

Unable to create directory /home/user/public_html/wp-content/uploads/2008/11. Is its parent directory writable by the server?

ที่เป็นเช่นนี้เพราะไม่ได้กำหนดสิทธิ์ให้โฟลเดอร์ uploads นั้นเขียนได้นั่นเอง และปัญหาที่เกิดจากการไม่กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์นี้มีอีกหลายอย่าง เช่น การแก้ไขธีมผ่านทาง Theme Editor และการปรับปรุงรูปแบบของ ลิงก์ถาวร (Permalinks)
Continue reading →