การตั้งสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ใน DirectAdmin

สิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ (file permission) นี้ เป็นปัญหาหนึ่งที่ผู้ใช้ WordPress มือใหม่มักจะพบ การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์นี้ มักจะมีการพูดแบบง่าย ๆ คือ chmod 777 เป็นการกำหนดให้ WordPress สร้างไฟล์/โฟลเดอร์ หรือทำให้เราสามารถแก้ไขไฟล์ต่าง ๆ ได้ หากไม่กำหนดแล้วจะทำให้เกิดปัญหาเช่น ติดตั้ง WordPress ไม่ได้ (การติดตั้งแบบให้ WordPress สร้างไฟล์ wp-config.php) ไม่สามารถอัพโหลดภาพได้ เป็นต้น

ในบทความนี้จะเสนอการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์แบบง่าย ๆ ผ่าน File Manager โดย Control Panel ที่จะนำเสนอนี้เป็น DirectAdmin และโฟลเดอร์ตัวอย่างที่จะนำมาเสนอนี้คือโฟลเดอร์ uploads ที่อยู่ใน /wp-content ซึ่งโฟลเดอร์ uploads นี้ จะต้องกำหนดสิทธิ์ให้เป็น 777 เพื่อจะสามารถอัพโหลดรูปภาพได้

เข้าสู่ Control Panel แล้วเลือกไปที่ File Manager การกำหนดสิทธิ์นั้น ให้เลือกไฟล์/โฟลเดอร์ที่ต้องการ ป้อนตัวเลขแล้วคลิกปุ่ม set Permission

โฟลเดอร์ที่จะเปลี่ยนสิทธิ์ และสิทธิ์เดิม

โฟลเดอร์ uploads และสิทธิ์เดิม

ขั้นตอนการเปลี่ยนสิทธิ์

ให้ทำเครื่องหมายถูกในคอลัมน์ Select ในแถวเดียวกับโฟลเดอร์ uploads เพื่อเป็นการเลือกโฟลเดอร์ แล้วป้อนเลข 777 หลังปุ่ม set Permission แล้วคลิกปุ่ม set Permission

เปลี่ยนสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์เสร็จแล้ว

หลังจากนั้นสิทธิ์ของโฟลเดอร์ uploads ก็จะเปลี่ยนเป็น 777 เท่านี้เองแหล่ะครับสำหรับการเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์

ขอขอบคุณ IZ-HOST ที่เอื้อเฟื้อโฮสติ้ง

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*