เครื่องมือพื้นฐานในการใช้ WordPress

จากที่ได้แนะนำเพื่อนๆ ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตั้งแต่พื้นฐานติดตั้ง WordPress จนถึงการอัพโหลดฐานข้อมูลจากโฮสต์เดิมเข้าโฮสต์ใหม่ ทุกอย่างจนสามารถเผยแพร่บล็อกได้ ทำให้ผมมานั่งคิดว่า จริง ๆ แล้วผมเล่นตลาด WordPress ระดับกลางและสูงจนเกินไป เทคนิคแพรวพราว แต่ถ้าพูดถึงระดับเริ่มต้นแล้ว ผมสอบตกไปเลยครับ ไม่มีข้อมูลเพียงพอสำหรับผู้เริ่มต้นเลย จึงคิดว่า ผู้ใช้ที่เริ่มต้น นับ 0 (ศูนย์) จะทำอย่างไร ถึงจะมีบล็อกเขากับได้เหมือนกับคนเก่ง ๆ ทั่วไป
Continue reading →