Gmail สนับสนุนการลากแล้ววาง

ท่านที่ใช้ Gmail นั้น ตอนนี้ Gmail สนับสนุนการลากแล้ววางแล้วหล่ะครับ นั่นหมายความว่า ต่อไป เวลาท่านจะแนบไฟล์ต่าง ๆ ไปกับอีเมลของท่าน ก็เพียงแต่ลากไฟล์ที่ต้องการไปวางแทนการแนบไฟล์แบบเดิม ๆ แล้วหล่ะครับ

ลากแล้ววาง

แต่ช้าก่อน…คุณลักษณะนี้ ใช้ได้เฉพาะ Google Chrome 4 และ Firefox 3.6 เท่านั้นครับ ส่วน IE8 หมดสิทธิ์ครับ เว้นแต่จะติดตั้ง Google Chrome Frame