ดาวน์โหลดคลิปจาก MCOT

แสดงการดาวน์โหลดคลิปจากเว็บ MCOT แบบ manual โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมช่วยอื่นๆ เลย ความสามารถของตัวคุณเองล้วน ๆ