ดาวน์โหลดคลิปจาก MCOT

แสดงการดาวน์โหลดคลิปจากเว็บ MCOT แบบ manual โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมช่วยอื่นๆ เลย ความสามารถของตัวคุณเองล้วน ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>