ติดตั้งหลายบล็อก แต่ผู้ใช้ชุดเดียวกัน

การติดตั้งบล็อกหลาย ๆ บล็อก และต้องการใช้ผู้ใช้ชุดเดียวกัน ทำให้สะดวกยิ่งขึ้นคือผู้ใช้จากบล็อกหลักบล็อกเดียว แต่สามารถเข้าไปใช้งานได้ทุก ๆ บล็อก โดยไม่ต้องสมัครอีก ซึ่งมันสามารถทำในลักษณะนี้ได้ แต่ไม่แน่ใจว่าจะมีผู้ใช้สนใจมากน้อยแค่ไหน

เงื่อนไขในการติดตั้งหลายบล็อกและใช้ผู้ใช้ชุดเดียวกันนี้คือ จะต้องใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน คือต่างโดเมนได้ (โดเมนเดียวกัน ต่างโฟลเดอร์ ไม่มีปัญหาครับ) แต่ต้องใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน (ปัจจุบันโฮสต์หนึ่งสามารถเพิ่มได้หลายโดเมน) และควรศึกษาข้อมูล หลายบล็อก หนึ่งฐานข้อมูล เพิ่มเติม
Continue reading →

หลายบล็อก หนึ่งฐานข้อมูล

ในเว็บหนึ่ง ๆ เราสามารถมีบล็อกได้หลายบล็อก เช่นที่โดเมนหลัก, sub-domain หรือ sub-directory ก็ได้ ขึ้นอยู่กับการติดตั้งบล็อกของเรา ในการเช่าโฮสต์นั้น คุณสมบัติของแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน บางแห่งให้ฐานข้อมูล MySQL หลายฐาน แต่บางแห่งให้เพียงแต่ฐานข้อมูลเดียว

ในกรณีที่ได้ฐานข้อมูลอย่างจำกัด เราสามารถติดตั้งบล็อกได้หลายบล็อกโดยใช้ฐานข้อมูลเพียงฐานเดียวเท่านั้น และมีประโยชน์มากสำหรับโฮสต์ที่ให้ฐานข้อมูลเดียว ที่สำคัญเวลาเมื่อใช้ฐานข้อมูลร่วมกันเพียงฐานข้อมูลเดียว เวลาสำรองข้อมูลก็สำรองเพียงครั้งเดียวก็ได้ข้อมูลครบทั้งหมดของทุกบล็อกครับ
Continue reading →