หลายบล็อก หนึ่งฐานข้อมูล

ในเว็บหนึ่ง ๆ เราสามารถมีบล็อกได้หลายบล็อก เช่นที่โดเมนหลัก, sub-domain หรือ sub-directory ก็ได้ ขึ้นอยู่กับการติดตั้งบล็อกของเรา ในการเช่าโฮสต์นั้น คุณสมบัติของแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน บางแห่งให้ฐานข้อมูล MySQL หลายฐาน แต่บางแห่งให้เพียงแต่ฐานข้อมูลเดียว

ในกรณีที่ได้ฐานข้อมูลอย่างจำกัด เราสามารถติดตั้งบล็อกได้หลายบล็อกโดยใช้ฐานข้อมูลเพียงฐานเดียวเท่านั้น และมีประโยชน์มากสำหรับโฮสต์ที่ให้ฐานข้อมูลเดียว ที่สำคัญเวลาเมื่อใช้ฐานข้อมูลร่วมกันเพียงฐานข้อมูลเดียว เวลาสำรองข้อมูลก็สำรองเพียงครั้งเดียวก็ได้ข้อมูลครบทั้งหมดของทุกบล็อกครับ

การติดตั้งหลายบล็อกโดยใช้ฐานข้อมูลร่วมกันนี้ ข้อมูลในการติดตั้งก็เหมือน ๆ กันทุกบล็อก มีเพียงไฟล์ wp-config.php เท่านั้นที่มีบางบรรทัดแตกต่างกันออกไป นั่นคือ

การกำหนดคำนำหน้าชื่อฐานข้อมูล
multi-blog

โดยปกติแล้ว WordPress จะกำหนดคำนำหน้าชื่อตารางฐานข้อมูลเป็น "wp_" เมื่อติดตั้งไปแล้ว คำนำหน้าตารางฐานข้อมูลจะเป็น wp_ แต่เราสามารถกำหนดเป็นอย่างอื่นได้ เพื่อให้มีความแตกต่างกันและเป็นการแยกแต่ละบล็อกออกจากกันได้ด้วย บนฐานข้อมูลเดียวกัน

เช่น อยากทำบล็อกเกี่ยวกับ network, software และ internet เราสามารถกำหนดได้ดังนี้

บล็อก network กำหนด เป็น

$table_prefix = ’network_’;

บล็อก software กำหนด เป็น

$table_prefix = ’software_’;

บล็อก internet กำหนด เป็น

$table_prefix = ’internet_’;

ในส่วนอื่น ๆ ของไฟล์ wp-config.php ก็เหมือนกันไม่ต้องแก้ไขอะไรเพิ่มเติม จากนั้นให้อัพโหลดไฟล์ wp-config.php ที่มีการแก้ไขข้อมูลแล้ว ไปไว้ในโฟลเดอร์สำหรับติดตั้ง WordPress แล้วทำการติดตั้ง WordPress ตามขั้นตอนปกติ

หรือบางทีอาจจะต้องการความง่าย ก็ตั้งคำนำหน้าตามโฟลเดอร์ที่ติดตั้งบล็อกก็ได้เช่นกัน

กรณีที่ใช้คำนำหน้า หรือ $table_prefix เหมือนกัน จะเป็นการใช้ข้อมูลร่วมกัน บล็อกที่ติดตั้งภายหลังจะไม่สร้างผลกระทบใด ๆ ต่อฐานข้อมูล แต่จะนำข้อมูลนั้นมาใช้งานทันที

5 Comments

 1. พี่คะ ถ้าเราเอา เวิดเพส ไปลง ไว้ แล้ว ที่นี่ ถ้ามีคน มาสมัครสมาชิกที่เว็บของเราเนี้ย เราจะเอาตัวเวิสเพส ให้แก่สมาชิก แต่ละคนได้มั้ยอะคะ

 2. อาจารย์ครับ..ผมมือใหม่หัดเขียนครับ(ทำบน AppServ) ผมจะลองทำเพิ่มบล็อกที่สองแต่ทำไม่ได้ครับอ่านคำแนะนำข้างบนก็ยังไม่เข้าใจ แต่ละบล็อกมันจะมี wp-config.php คนละชุดแยกกันใช่ป่าวครับ แล้วผมจะเริ่มต้นอย่างไรได้ครับ
  โปรดชี้แนะขั้นตอนด้วยครับ 1…2…3……ฯลฯ
  ขอบพระคุณเป็นอย่าสูงเลยครับ

 3. อาจารย์ครับ..ผมมือใหม่หัดเขียนครับ(ทำบน AppServ) ผมจะลองทำเพิ่มบล็อกที่สองแต่ทำไม่ได้ครับอ่านคำแนะนำข้างบนก็ยังไม่เข้าใจ แต่ละบล็อกมันจะมี wp-config.php คนละชุดแยกกันใช่ป่าวครับ แล้วผมจะเริ่มต้นอย่างไรได้ครับ
  โปรดชี้แนะขั้นตอนด้วยครับ 1…2…ฯลฯ

 4. ใช่แล้วครับ แต่ละบล็อกจะมี wp-config.php แยกกัน ในกรณีติดตั้งบล็อกไว้บนเครื่อง แต่อยากมีหลายบล็อก ให้คุณทำดังนี้

  1. ติดตั้งบล็อกแรกไว้ที่ root คือโฟลเดอร์ www
  2. ติดตั้งบล็อกไว้ที่ sub folder เช่น โฟลเดอร์ wp ที่อยู่บน www เวลาเข้าก็เรียก http://localhost/wp อย่างนี้ครับ อยากติดตั้งมากเท่าใด ก็สร้าง sub folder ใน www ตามที่ต้องการครับ
  3. การติดตั้งในแต่ละโฟลเดอร์ ก็ติดตั้งเหมือน ๆ กัน เพราะเป็นเพียงการแยกกันด้วยโฟลเดอร์
  4. ในกรณีที่คุณใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน แต่ต้องการติดตั้งหลาย ๆ บล็อก ให้คุณแก้ไขไฟล์ wp-config.php ตรง $table_prefix ให้มันแตกต่างกันเท่านั้นเองครับ จากค่าปกติคือ wp_ คุณก็เปลี่ยนเป็น ab_ หรือ bb_ เป็นต้นครับ

  คือคุณสร้างชุดติดตั้งขึ้นมา 1 ชุด แล้วก็ก๊อปปี้ไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วแก้ไขไฟล์ ตรง $table_prefix ใน wp-config.php เท่านั้นเองครับ จากนั้นก็ติดตั้งในแต่ละโฟลเดอร์ได้เลยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*