การตั้งค่า ความเป็นส่วนตัว

ในขั้นตอนติดตั้ง WordPress นั้น จะถูกถามว่า Allow my blog to appear in search engines like Google and Technorati. หากเราทำเครื่องหมายถูก นั่นหมายความว่า เปิดบล็อกให้ผู้ชมทั่วไปเข้าชมรวมทั้งให้ Search Engine ต่าง ๆ เข้ามาเก็บข้อมูลในบล็อกของเราได้ และจะทำให้ผู้ชมสามารถค้นหาข้อมูลในบล็อกของเราเจอจาก Search Engine

แต่หากเราต้องการรักษาความเป็นส่วนตัว ไม่อยากให้ใคร ๆ ค้นหาข้อมูลของเราจาก Search Engine ต่าง ๆ พบ แต่ยังคงสามารถเข้าเว็บดูข้อมูลต่างๆ ได้ตามปกติ ใน WordPress เราสามารถตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้ โดยเข้าไปที่ Dashboard แล้วเลือกเมนู Settings | Privacy จะปรากฏตัวเลือก 2 ตัวเลือก
Continue reading →