การตั้งค่า ความเป็นส่วนตัว

ในขั้นตอนติดตั้ง WordPress นั้น จะถูกถามว่า Allow my blog to appear in search engines like Google and Technorati. หากเราทำเครื่องหมายถูก นั่นหมายความว่า เปิดบล็อกให้ผู้ชมทั่วไปเข้าชมรวมทั้งให้ Search Engine ต่าง ๆ เข้ามาเก็บข้อมูลในบล็อกของเราได้ และจะทำให้ผู้ชมสามารถค้นหาข้อมูลในบล็อกของเราเจอจาก Search Engine

แต่หากเราต้องการรักษาความเป็นส่วนตัว ไม่อยากให้ใคร ๆ ค้นหาข้อมูลของเราจาก Search Engine ต่าง ๆ พบ แต่ยังคงสามารถเข้าเว็บดูข้อมูลต่างๆ ได้ตามปกติ ใน WordPress เราสามารถตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้ โดยเข้าไปที่ Dashboard แล้วเลือกเมนู Settings | Privacy จะปรากฏตัวเลือก 2 ตัวเลือก

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

  • I would like my blog to be visible to everyone, including search engines (like Google, Sphere, Technorati) and archivers หมายถึง เปิดบล็อกให้ผู้ชมทั่วไปสามารถเข้าชมบล็อกได้ รวมทั้งยังอนุญาตให้ Search Engine ต่างๆ เข้ามาเก็บข้อมูลในบล็อกได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ชมค้นหาข้อมูลในบล็อกได้จาก Search Engine
  • I would like to block search engines, but allow normal visitors หมายถึง เปิดบล็อกให้ผู้ชมสามารถเข้าชมบล็อกได้ตามปกติเหมือนบล็อกทั่ว ๆ ไป แต่ไม่อนุญาตให้ Search Engine ต่างๆ เข้ามาเก็บข้อมูล ดังนั้น ข้อมูลต่าง ๆ ของบล็อก จะไม่ปรากฏในข้อมูลของ Search Engine เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว เขียนเรื่องราวต่าง ๆ ไว้อ่านเฉพาะกลุ่ม อ่านข้อมูลโดยการเข้าบล็อกโดยตรง แต่ไม่ต้องการให้บุคคลทั่วไปค้นหาเจอจาก Search Engine

เมื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม Save Changes

ตัวเลือกนี้จะไม่มีผลใด ๆ กับการติดตั้งบน localhost สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัวในระดับที่ลึกกว่าตัวเลือกของ WordPress ที่มีอยู่นี้ ก็จะต้องใช้ปลั๊กอินช่วยเหลือ เช่น ต้องการให้เข้าบล็อกได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกเท่านั้น ต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านก่อน, หรือซ่อนบทความบางส่วน เป็นต้น แนะนำศึกษาปลั๊กอินดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

ปลั๊กอินนี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น ลองนำไปใช้ดูครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*