ใช้ฐานข้อมูลต่างโฮสต์

เป็นการใช้ฐานข้อมูลในระยะไกล หรือคนละโฮสต์กัน เช่น เราใช้ WordPress อยู่ที่ wpwebhost แต่เราก็สามารถใช้ฐานข้อมูล MySQL ที่อยู่ที่ SiteGround ได้ ประโยชน์ก็คือในกรณีที่เราใช้ฐานข้อมูลได้จำกัด และมีโฮสต์อื่น ๆ ที่เราใช้ได้ หรือมีเพื่อนให้ใช้ฐานข้อมูลได้ เราก็สามารถดึงข้อมูลที่อยู่โฮสต์อื่นได้ รวมทั้งอีกกรณีคือ ในกรณีที่เราย้ายโฮสต์เปลี่ยน Server นั้น เราใช้ฐานข้อมูลต่างโฮสต์ จะช่วยให้เราสามารถย้ายโฮสต์ได้โดยข้อมูลไม่ตกหล่นเลยทีเดียว
Continue reading →