บริหารสิทธิ์สมาชิกด้วย Role Manager

การใช้ WordPress ทำเว็บรองรับผู้เขียนบทความหลาย ๆ คนหรือมีการสมัครสมาชิกด้วยนั้น การจัดการสมาชิกหรือผู้ใช้ที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกนั้น เป็นเรื่องที่ควรคำนึงด้วย ว่าแต่ละกลุ่ม แต่ละคนนั้นควรมีสิทธิ์ในการจัดการ WordPress ได้มากน้อยแค่ไหน เพื่อประโยชน์ในการจัดการและบริหารอย่างเหมาะสม

กลุ่มสมาชิกใน WordPress แบ่งออกได้เป็นดังนี้

  1. Administrator
  2. Editor
  3. Author
  4. Contributor
  5. Subscriber

จะเห็นได้ว่า มีหลายกลุ่ม แล้วแต่ละกลุ่มนี่มีสิทธิ์ทำอะไรได้บ้าง คนที่รู้แล้วก็แล้วไป คนที่ไม่รู้ก็ต้องมานั่งจำว่า แต่ละกลุ่มมีสิทธิ์ทำอะไรได้บ้าง แล้วควรจะเพิ่มสิทธิ์หรือลดสิทธิ์กลุ่มไหนอย่างไรดี
Continue reading →