บริหารสิทธิ์สมาชิกด้วย Role Manager

การใช้ WordPress ทำเว็บรองรับผู้เขียนบทความหลาย ๆ คนหรือมีการสมัครสมาชิกด้วยนั้น การจัดการสมาชิกหรือผู้ใช้ที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกนั้น เป็นเรื่องที่ควรคำนึงด้วย ว่าแต่ละกลุ่ม แต่ละคนนั้นควรมีสิทธิ์ในการจัดการ WordPress ได้มากน้อยแค่ไหน เพื่อประโยชน์ในการจัดการและบริหารอย่างเหมาะสม

กลุ่มสมาชิกใน WordPress แบ่งออกได้เป็นดังนี้

  1. Administrator
  2. Editor
  3. Author
  4. Contributor
  5. Subscriber

จะเห็นได้ว่า มีหลายกลุ่ม แล้วแต่ละกลุ่มนี่มีสิทธิ์ทำอะไรได้บ้าง คนที่รู้แล้วก็แล้วไป คนที่ไม่รู้ก็ต้องมานั่งจำว่า แต่ละกลุ่มมีสิทธิ์ทำอะไรได้บ้าง แล้วควรจะเพิ่มสิทธิ์หรือลดสิทธิ์กลุ่มไหนอย่างไรดี

มีปลั๊กอินที่น่าสนใจสำหรับการแสดงสิทธิ์ของกลุ่มสมาชิกต่างๆ (ไม่ต้องจำอีกต่อไป) นอกจากนี้แล้วยังมีความสามารถอีกมากมายหลาย ๆ อย่างที่เหมาะสำหรับบริหารสิทธิ์สมาชิกต่าง ๆ ของ WordPress นั่นคือ Role Manager Plugin for WordPress ปลั๊กอินตัวนี้ ทำให้เราสามารถกำหนดสิทธิ์หรือยกเลิกสิทธิ์การใช้งาน WordPress ของสมาชิกได้อย่างง่ายดาย เพียงคลิกเลือกรายการที่ต้องการเท่านั้น

Role Manager

ภาพแสดงรายการสิทธิ์ต่าง ๆ ที่เราสามารถยกเลิกหรือเพิ่มสิทธิ์ได้

จากค่าเดิมของ WordPress ที่กำหนดสิทธิ์มาให้สมาชิกบางกลุ่ม อาจจะไม่เพียงพอกับความต้องการของเรา เราก็สามารถกำหนดสิทธิ์เพิ่มเติมให้ได้ ในทางกลับกันเราก็สามารถยกเลิกสิทธิ์ที่มากเกินไปสำหรับบางกลุ่มได้ นอกจากนั้นแล้ว หากเราเห็นว่ากลุ่มสมาชิกที่ WordPress กำหนดมาให้นั้นไม่เพียงพอกับความต้องการของเรา เราก็อาจจะกำหนดกลุ่มเพิ่มขึ้นมา พร้อมกับกำหนดสิทธิ์บางอย่างให้กับกลุ่มที่เพิ่มมาก็ได้ หรือเราจะคัดลอกสิทธิ์ของกลุ่มเดิมแล้วสร้างกลุ่มสมาชิกใหม่ก็สามารถทำได้ นับว่าปลั๊กอินตัวนี้มีประโยชน์มาก ๆ สำหรับเว็บที่มีผู้เขียนหรือสมาชิกหลาย ๆ คน

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*