การทำ virtual host

ในการจำลองเครื่องให้เป็น Web Server ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ เช่น AppServ หรือ XAMPP เป็นต้นนั้น ปกติแล้วจะได้เพียงแต่ localhost เท่านั้น นั่นหมายความว่า จะดูเว็บแต่ละครั้งก็ต้องพิมพ์ http://localhost อย่างเดียว จะทำเว็บหลาย ๆ เว็บก็สร้างโฟลเดอร์ย่อยเอา ทำ WordPress แยกกัน 2 เว็บแบบเรียกโดเมนต่างกันก็ไม่ได้ ต้องผ่าน localhost อย่างเดียว อยากทดสอบเว็บ joomla กับ WordPress ต่างกันก็ไม่ได้ สุดท้าย ก็ localhost เหมือนเดิม

บทความนี้ จะสอนให้คุณทำ virtual host สามารถเรียกเว็บได้จากชื่อต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้เลย เช่น ทำเว็บ WordPress ก็เรียก http://mywordpress หรือ ทำเว็บ joomla ก็เรียก http://myjoomla ได้เลย หรือจะเรียกแบบโดเมนจริง ๆ ก็ยังทำได้ จะทำกี่โดเมนก็ได้ จะเก็บข้อมูลไว้ในไดรฟ์เดียวกันหรือต่างไดรฟ์ก็ได้ สะดวกในการทำเว็บต่าง ๆ หรือการนำข้อมูลจาก Online มาเป็น Offline ก็ทำได้สะดวกยิ่งขึ้น
Continue reading →