เปิด wildcard subdomain ใน Cpanel

แสดงการเปิด wildcard subdomain ในโฮสติ้งที่ใช้ Cpanel การเปิด wildcard subdomain นั้น จะช่วยให้เราสามารถติดตั้ง WordPress 3 แบบ Multisite ใน sub domain ได้ หากเปิดไม่ได้ ให้สอบถามผู้ดูแลระบบ หรือหากโฮสติ้งไม่รองรับ แต่ต้องการทำ Multisite ก็ให้ติดตั้งแบบ sub-directory แทน

Continue reading →