Womble EasyDVD : Output

แสดงการเขียนข้อมูล DVD ลงฮาร์ดดิสก์ ซึ่งจะนานหรือช้าขึ้นอยู่กับความเร็วของ CPU และจำนวนข้อมูลของหนังด้วย เมื่อเขียนแล้วก็จะได้โฟลเดอร์ VIDEO_TS ซึ่งพร้อมที่จะนำไปเขียนลงแผ่น ไปเปิดบนเครื่องเล่น DVD

Continue reading →

Womble EasyDVD : ดูตัวอย่างเมนู

การดูตัวอย่างของเมนู เพื่อทดสอบดูว่า เมนูที่ออกแบบมานั้น ทำงานตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่า ให้คลิกไปที่ปุ่ม Preview หากไม่ตรงกับความต้องการก็กลับไปยังหน้าออกแบบเมนูใหม่ โดยคลิกปุ่ม Menu

Continue reading →

Womble EasyDVD : การทำเมนู

การทำเมนู DVD ในโปรแกรม Womble EasyDVD ไม่ใช่เรื่องยากเลย เพียงเลือกรูปแบบโดยการดับเบิ้ลคลิกที่แม่แบบ เลือกรูปภาพหลังฉากเมนู เลือกกรอบของวีดีโอในเมนู ใส่ดนตรีประกอบ กำหนดว่า จะทำเมนูเคลื่อนไหวหรือไม่ กำหนดตัวเลือกของแต่ละรายการวีดีโอ ก็ไม่ยาก ลองติดตามรับชมวีดีโอดีกว่าครับ

Continue reading →

Womble EasyDVD : เพิ่มคลิปวีดีโอ

แสดงการเพิ่มคลิปวีดีโอเข้าไปยัง Womble EasyDVD จะมีอยู่ 2 ส่วนด้วยกันคือเพิ่ม Movie กับเพิ่ม Video เพิ่ม Movie เป็นการเพิ่มเรื่องหนังเข้าไปก่อน และการเพิ่มคลิปอื่น ๆ ในเรื่องนั้น ๆ ให้ไปเพิ่มในส่วนของ Video

Continue reading →