Womble EasyDVD : การทำเมนู

การทำเมนู DVD ในโปรแกรม Womble EasyDVD ไม่ใช่เรื่องยากเลย เพียงเลือกรูปแบบโดยการดับเบิ้ลคลิกที่แม่แบบ เลือกรูปภาพหลังฉากเมนู เลือกกรอบของวีดีโอในเมนู ใส่ดนตรีประกอบ กำหนดว่า จะทำเมนูเคลื่อนไหวหรือไม่ กำหนดตัวเลือกของแต่ละรายการวีดีโอ ก็ไม่ยาก ลองติดตามรับชมวีดีโอดีกว่าครับ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*