WordPress อัพเดทเป็นรุ่นล่าสุด

อธิบายการอัพเดท WordPress เป็นรุ่นล่าสุด แต่ก่อนจะอัพเดท ควรสำรองไฟล์ WordPress และฐานข้อมูล MySQL ก่อน เพื่อ หากเกิดปัญหาความไม่เข้ากันกับปลั๊กอินที่ใช้อยู่ ก็สามารถนำข้อมูลเก่ากลับคืนมาได้

WordPress การแก้ไข Profile

คลิปนี้เป็นการอธิบายถึงการเปลี่ยน Profile หรือข้อมูลส่วนตัวของเรา เช่น การเปลี่ยนสีของ Dashboard การใส่ชื่อ การเปลี่ยนรหัสผ่าน เป็นต้น

การเข้า ออกจากระบบของ WordPress

คลิปนี้ เป็นการอธิบายการเข้าสู่ระบบ ออกจากระบบของ WordPress

อัพโหลดไฟล์ไม่ได้ ใน WordPress

ผู้ใช้ WordPress มือใหม่ ๆ ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องการอัพโหลดไฟล์ไปไว้ที่ WordPress เพื่อแนบกับบทความหรือ page ไม่ได้ บางโฮสติ้ง ก็สามารถอัพโหลดได้ทันที แต่บางโฮสติ้งไม่สามารถอัพโหลดได้ในทันที แต่ต้องปรับแต่งกันเล็กน้อยถึงจะอัพได้

คลิปนี้ ก็จะอธิบายการแก้ปัญหาหากอัพโหลดไฟล์ไม่ได้

WordPress เปิดใช้ permalink

การเปิดใช้ permalink ก็เพื่อให้ url ของเรามีความแตกต่างจากค่าเริ่มต้น และเป็นมิตรกับ SEO คือค้นหาพบได้ง่าย แต่การปรับ permalink ก็ไม่ได้ง่ายไปซะทุกครั้ง แล้วแต่โฮสติ้ง พวกที่ใช้ Cpanel ก็ไม่มีปัญหา แต่ที่ใช้ DirectAdmin นี่ บางโฮสต์ก็ทำได้ทันที บางโฮสต์ก็ต้องทำแบบ manual เอา

ทางแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหาต่าง ๆ นั้น ผมได้อธิบายไว้ในคลิปแล้ว