หน้าต่างหลักของโปรแกรม

หลังจากที่เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้ว จะปรากฏหน้าต่างหลักของโปรแกรม

หน้าต่างหลัก

หน้าต่างหลักนี้จะมีปุ่มการทำงานต่าง ๆ และเครื่องหมายดังต่อไปนี้

 1. Start หน้าต่างหลักของโปรแกรม
 2. Source เพิ่มไฟล์ต่าง ๆ เพื่อทำเป็น DVD/DivX
 3. Menu ทำเมนูของ DVD/DivX
 4. Simulation ลองเล่น DVD/DivX ก่อนเขียนจริง ทดสอบเมนูต่างๆ ว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
 5. Output ทำการสร้างโครงสร้าง/ข้อมูล DVD/DivX เขียนลงฮาร์ดดิสก์
 6. แสดงสถานะของโครงการว่าทำเป็น DVD หรือ DivX
 7. ตั้งค่าตัวเลือกต่าง ๆ ของโปรแกรม
 8. เริ่มต้นโครงการ เพื่อไปยังหน้าต่าง Source (คลิกปุ่ม Source หรือ Start a new project จะเปิดหน้าต่างเดียวกัน)
 9. เลือกระบบที่จะสร้างเช่น DVD-PAL, DVD-NTSC เป็นต้น
 10. เปิดโครงการที่เคยสร้างไว้แล้ว
 11. เครื่องมือช่วยในการเขียนข้อมูล DVD ลงแผ่น
 12. แสดงคู่มือการใช้งานโปรแกรม
 13. แสดงระบบปัจจุบันของโครงการว่าเป็น PAL หรือ NTSC
 14. แถบแสดงการใช้พื้นที่ของข้อมูล DVD/DivX
 15. ตัวเลขแสดงข้อมูลการใช้พื้นที่ของ DVD/DivX

ขณะนี้ก็ได้ทำความรู้จักกับหน้าที่ต่าง ๆ ของแต่ละส่วนของหน้าต่างหลักแล้ว

หมายเลข 6 นั้นจะปรากฏหลังจากที่ได้เลือกระบบในหมายเลข 9 และได้เข้าไปในหน้า Source

หมายเลข 13 นั้น ปกติแล้วจะไม่ปรากฏในหน้าต่างหลัก แต่จะปรากฏหลังจากไปที่หน้าของ Source แล้ว แต่หากกลับมายังหน้าต่างหลักอีก ก็จะปรากฏ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*