การหาหมายเลข ID ของ Categories

WordPress ตั้งแต่ 2.5 เป็นต้นมา จะไม่แสดงหมายเลข ID ของ Categories ที่ด้านหน้าของชื่อ Categories ดังนั้นในกรณีที่ต้องการหาหมายเลข ID ของ Categories เพื่อนำไปปรับแต่งใน Themes หรือ Plugins อย่างเช่นพวก Themes เกี่ยวกับ Magazine เป็นต้น ให้เข้าไปที่ Dashboard เลือกเมนู Manage->Categories แล้วเลื่อนเม้าส์ไปยังชื่อ Categories ที่ต้องการ แล้วดูหมายเลข ID ของ Categories ที่ status bar ของ เบราเซอร์

การหา ID ของ Categories

เมื่อได้หมายเลข ID แล้วก็สามารถนำไปปรับแต่ง Themes หรือปลั๊กอินได้ตามสะดวกครับ

2 thoughts on “การหาหมายเลข ID ของ Categories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>