การปิด Post Revision ใน WordPress 2.6

Post Revision เป็นคุณลักษณะใหม่ของ WordPress ที่มีในรุ่น 2.6 มันจะเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของบทความที่มีการแก้ไขในแต่ละครั้งเหมือนกับพวก Wiki ทำให้เราย้อนกลับไปเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของบทความได้ แต่เราก็จะเสียพื้นในการจัดเก็บข้อมูลไว้ด้วยเช่นกัน

ในกรณีที่คุณไม่อยากใช้คุณลักษณะนี้ ก็สามารถปิดการใช้งานได้ โดยการนำโค้ดด้านล่างไปใส่ไว้ใน wp-config.php

define('WP_POST_REVISIONS', false);

การลบ Post Revision ที่ถูกสร้างขึ้นแล้ว ให้รันโค้ดด้านล่างใน phpmyadmin

DELETE FROM wp_posts WHERE post_type = 'revision';

ข้อสังเกต : wp_posts นั้น wp_ คือ $table_prefix ที่กำหนดไว้ใน wp-config.php หากบล็อกของคุณมีการกำหนด $table_prefix เป็นอย่างอื่น ก็ให้แก้ไขตาม ให้ถูกต้อง

แต่ก่อนที่จะทำการการสอบถามต่าง ๆ ใน phpmyadmin ควรที่จะสำรองข้อมูลไว้ก่อนเสมอ

อ้างอิง : How To Turn Off Post Revision In WordPress 2.6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*