ทรงขอบใจ คกก. ทำเข็ม 80 พรรษา

เมื่อเวลา 17.37 น. วันที่ 22 ก.ค.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ ท้องพระโรงศาลาเริง วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 คณะอนุกรรมการฝ่ายบริหาร และสรรหาผู้ร่วมโครงการจัดทำเข็มที่ระลึก คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายรับสั่งซื้อ และจัดจำหน่ายเข็มที่ระลึก คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี และผู้ที่เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นเงินรายได้จากการจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย

โอกาสนี้ได้มีพระราชดำรัสขอบใจผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทที่ตั้งใจทำงานเพื่อให้บ้านเมืองก้าวหน้า

ก็ขอขอบใจท่าน และขอบใจท่านที่อุตส่าห์มา และขอขอบใจที่ท่านตั้งใจจะทำงานเพื่อให้กิจการต่างๆก้าวหน้าด้วยดี ขอบใจท่านทั้งหลายที่ได้มาและขอให้ท่านได้มีผลสำเร็จในงานการด้วยดี เพื่อที่จะให้คนของท่าน เป็นคนของส่วนรวมด้วย เห็นชาติบ้านเมืองก้าวหน้าไม่มีความวุ่นวาย มีแต่ความก้าวหน้าต่อไป ก็ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ได้มา และก็ขอให้ท่านได้มีความสำเร็จในงานการทุกอย่าง ขอขอบใจ

ข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*