การตั้งเขตเวลาบล็อก

การตั้งเขตเวลาในบล็อก หากตั้งค่าที่ถูกต้อง ก็จะทำให้การแสดงผลเวลาถูกต้องไปด้วย รวมทั้งการตั้งเวลาแสดงบทความล่วงหน้าก็จะถูกต้องตามเวลาเป็นจริงด้วยเช่นกัน

ประเทศไทยอยู่ในเขตเวลา UTC +7 (UTC = Coordinated Universal Time) ดังนั้น หากทำเว็บเพื่อให้คนไทยอ่าน ไม่ว่าจะ Server ที่ใช้ทำเว็บจะอยู่ในประเทศไทย หรืออยู่ต่างประเทศ รวมทั้งการติดตั้ง WordPress บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ก็ควรที่จะตั้งเวลาเป็น +7 UTC

การตั้งค่าเขตเวลานั้นทำดังนี้

  1. เข้าไปที่ Dashboard
  2. เลือกเมนู Settings
  3. เลื่อนเบราเซอร์ลงมาด้านล่าง จนเห็นหัวข้อ “Timezone”
  4. เลือกเป็น “UTC +7”
  5. คลิกปุ่ม Save Changes

ปรับเขตเวลาบล็อก

เมื่อกำหนดเขตเวลาตรงกับประเทศไทยแล้ว การบันทึกบทความต่าง ๆ ก็จะเป็นเวลาในประเทศไทย

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*