ปิด Trackbacks ในบล็อกตนเอง

ปกติแล้ว การเขียนบทความแล้วมีการการอ้างอิงหรือทำลิงก์ไปยังบทความในบล็อกอื่น ๆ ที่รองรับ trackbacks, pingbacks จะมีลิงก์ไปปรากฏอยู่ในส่วนของความเห็นของบทความที่ถูกอ้างอิง เช่น นางสาว A เขียนบทความแล้วมีการอ้างอิงถึงบทความที่นางสาว B เขียนไว้ ในบทความของนางสาว B ก็จะมีลิงก์ที่โยงไปถึงบทความของนางสาว A ที่ได้เขียนอ้างอิงเอาไว้ปรากฏอยู่ โดยลิงก์นี้จะปรากฏอยู่ในส่วนของความเห็นในบทความของนางสาว B นี่คือระบบ trackbacks เป็นการสร้างลิงก์โดยอัตโนมัติ ทำให้เราทราบได้ว่า ในบทความนั้น ๆ มีใครเขียนถึงหรืออ้างอิงบทความของเราบ้าง (นี่ยังไม่รวมถึงการอ้างอิงแบบ manual ที่ต้องใส่ลิงก์ trackbacs ในช่องตัวเลือกของการเขียนบทความ)

การสร้างลิงก์ trackbacks นี้ มันสร้างโดยอัตโนมัติไว้เว้นแม้กระทั่งในบล็อกของเราเอง คือ หากเราสร้างลิงก์ไปยังบทความในบล็อกของเราเอง (เพื่อให้ผู้ชมได้อ่านบทความเพิ่มเติม) มันก็จะสร้าง trackbacks ให้ด้วย บางทีเราก็อยากให้มีการ trackbacks ในบล็อกของเราเอง

แต่หากเราไม่ต้องการให้มีการสร้าง trackbacks ในบล็อกของเราเอง เราจะทำอย่างไรดี??? ทางออกก็คือ สร้างลิงก์โดยที่ไม่ต้องใส่ชื่อโดเมนลงไปใน url ของบล็อก เช่น

Post Revisions

ตัวอย่างนี้เป็น url ที่ลิงก์ไปยังบทความ “Post Revisions” ซึ่งหากเราใส่ url นี้เพื่อลิงก์ไปยังบทความ “Post Revisions” ตรง ๆ แบบเดิม มันก็จะสร้าง trackbacs ไปยังบทความ “Post Revisions” ด้วย แต่การไม่ให้มี trackbacks ต้องไม่ใส่ชื่อโดเมนเข้าไป เป็น

2008/12/25/180

คือใส่เฉพาะส่วนของ url ที่ไม่รวม blog url (จากตัวอย่างที่ยกมานี้ blog url คือ http://xirbit.com )เข้าไปด้วย หรืออีกตัวอย่างคือ

xampp002.jpg

เราก็ใส่เฉพาะ

?p=31

นี่เป็นวิธีที่ป้องกันการ trackbacks ในบล็อกของเราเอง โดยที่เราไม่ต้องใช้ปลั๊กอินใด ๆ ทั้งสิ้น

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*