กำหนดสิทธิ์ไฟล์และโฟลเดอร์หลังติดตั้ง WordPress

ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นหลังจากติดตั้ง WordPress บนโฮสติ้งที่ใช้ Control Panel ที่ไม่ใช่ Cpanel เช่น อัพโหลดไฟล์ไม่ได้ ตั้ง Permalinks ไม่ได้ หรือแก้ไขไฟล์ธีมไม่ได้เป็นต้น

วันนี้จะเสนอวิธีแก้ไขง่าย ๆ สำหรับปัญหาดังกล่าว ซึ่งควรที่จะศึกษาไว้ และ/หรือควรทำหลังจากติดตั้ง WordPress เสร็จ นั่นคือ

  1. สร้างโฟลเดอร์ uploads ไว้ในโฟลเดอร์ wp-content แล้วทำการ chmod 777 ให้กับโฟลเดอร์ uploads ด้วย เพื่อทำให้เราสามารถอัพโหลดไฟล์ต่าง ๆ ได้ ไม่มีปัญหา
  2. ทำการ chmod 777 ให้กับไฟล์และโฟลเดอร์ธีมต่าง ๆ ในโฟลเดอร์ wp-content/themes เพื่อเราจะสามารถแก้ไขไฟล์ธีมต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกผ่าน Dashboard ของ WordPress
  3. สร้างไฟล์ .htaccess เปล่า ๆ แล้วอัพขึ้นไปไว้ในโฟลเดอร์ที่ติดตั้ง WordPress หรือไว้ตาม Blog URL แล้วทำการ chmod 777 ให้กับไฟล์ .htaccess เพื่อใช้สำหรับในการตั้งค่า Permalinks จะทำให้ WordPress ทำการอัพเดท Permalinks ได้ทันที

ปัญหาเหล่านี้ จะไม่เกิดขึ้นหากใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลติดตั้ง WordPress อ้อ! ลืมไป… ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หากมีปัญหาเรื่อง Permalinks ให้ไปเปิด Mod_Rewrite ใน Apache ก่อนครับ

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*