WordPress 2.8.5 มาแล้วครับ

WordPress 2.8.5 มาแล้วครับพี่น้อง เพิ่งอัพเกรดจาก 2.7.1 มาเป็น 2.8.4 เมื่อวันจันทร์นี้เอง (19 ต.ค. 52) 2 วันพวกอัพเกรดหนีไปอีกแล้ว ตามครับ ต้องตามอัพเกรด เพื่อให้บล็อกมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ WordPress 2.8.5: Hardening Release

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*