Autosave คืออะไรใน WordPress

autosave ใน WordPress นั้น คือการบันทึกบทความที่เราทำการแก้ไขโดยอัตโนมัติทุก ๆ ช่วงเวลาที่กำหนด ค่าเริ่มต้นคือ 60 วินาที ตัวเลขในการระบุเวลา มีหน่วยเป็นวินาที แต่เราสามารถกำหนดค่าเป็นอย่างอื่นได้ โดยกำหนดไว้ใน wp-config.php

เมื่อมีการบันทึกอัตโนมัติ WordPress จะสร้างเรคอร์ด (record) ในฐานข้อมูลเพิ่มขึ้นมาอีก 1 เรคอร์ด/บทความ ดังนั้นข้อมูลสูงสุดของ autosave คือ 1 เรคอร์ด/บทความ ซึ่งจะต่างจาก revision ซึ่งหากเราไม่กำหนด มันจะสร้างขึ้นมาเรื่อย ๆ ตามที่เราได้ทำการแก้ไขข้อมูล

และเมื่อมีการบันทึกอัตโนมัติในครั้งถัดไป มันจะไปเขียนทับข้อมูลในเรคอร์ดเดิม มิใช่การสร้างเรคอร์ดใหม่แต่อย่างใด หากเราไม่ต้องการให้มีการสร้างเรคอร์ดใหม่สำหรับ autosave ก็เพิ่มจำนวนระยะเวลาการบันทึกอัตโนมัติให้มากยิ่งขึ้น การบันทึกอัตโนมัตินี้ จะบันทึกเมื่อคุณทำการแก้ไขข้อมูลเก่า และปล่อยหน้านั้นไว้เกินกว่าเวลาที่กำหนด เช่น ค่าเริ่มต้น 60 วินาที เมื่อคุณแก้ไข (ไม่ใช่เขียนเรื่องใหม่) บทความ และแก้ไขไปเรื่อย ๆ WordPress จะบันทึก autosave ไว้ทุก ๆ 60 วินาที แต่ถ้าคุณแก้ไขแล้วบันทึกทุกอย่างก่อน 60 วินาที ก็จะไม่มีการสร้างเรคอร์ดของ autosave ขึ้นมา ถ้าเรากำหนดเวลาไว้นาน ๆ แต่ใช้เวลาแก้ไขบทความน้อยกว่าเวลาของ autosave ข้อมูล autosave ก็จะไม่มีการสร้างขึ้นมา

ประโยชน์ของ autosave ก็คือ มันจะบันทึกข้อมูลที่เราได้ทำการแก้ไขไว้เรื่อย ๆ หากไฟดับ หรือเบราเซอร์แฮงค์ขึ้นมา เมื่อเราเข้าสู่ระบบอีกครั้ง WordPress ก็จะแจ้งว่ามีข้อมูลที่คุณได้บันทึกเอาไว้ล่าสุด คุณจะเปิดดูไหม หากเราเปิดดู เราก็จะได้ข้อมูลล่าสุดที่ระบบ autosave ได้บันทึกเอาไว้ ทำให้ข้อมูลนั้นไม่สูญหาย หรือสูญหายน้อยที่สุด

การเพิ่มระยะเวลาบันทึกอัตโนมัตินั้น เราสามารถแก้ไขใน wp-config.php โดยเพิ่มบรรทัดด้านล่างนี้

define( 'AUTOSAVE_INTERVAL', 600 );

โดยที่ 600 คือจำนวนวินาทีที่จะให้บันทึกอัตโนมัติ ในที่นี้คือให้บันทึกข้อมูลทุก ๆ 10 นาทีนั่นเอง

4 Comments

 1. ขอบคุณครับ

  ผมไม่ได้ไปงาน w-camp เพราะติดเรื่องสำคัญ ได้ไปไหมครับ เล่าบรรยากาศให้อ่านด้วย ขอบคุณล่วงหน้าครับผม

 2. ผมก็ไม่ได้ไปเช่นกันครับ ตอนแรกตั้งใจไ้ว้อย่างดีเลย สุดท้ายก็ไม่ได้ไป ฝนตกหนักมาก ๆ กว่าจะหยุดก็เกือบ 11 โมงแล้ว สุดท้ายก็เลยไปพันธ์ทิพย์ ไปซื้อ power supply มาใส่เครื่องซะเลย พอดีไฟไม่พอน่ะครับ

  เอาไว้ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับ ผมก็ชวนเพื่อน ๆ หลาย ๆ คนหวังว่าจะเจอกันในงาน สุดท้ายทั้งผมและเพื่อนก็ไม่มีใครได้ไปเลยครับ

 3. ขอถามอีกหน่อยครับ

  ในส่วนข้อมูลที่บันทึกไว้ตอนเราแก้ไขบทความ เห็นบันทึกทุกครั้งไป ตรงนี้เราจะลบออกได้ไหมครับ ลบที่ไหน ในกรณีที่เราแก้ไขหลายครั้ง อยากเก็บไว้เฉพาะล่าสุด เพราะเกรงว่าจะหนักแผ่นดิน เอ๊ย หนักโฮสต์ หรือว่าไม่ใช่

  ขอขอบพระคุณครับ

 4. อันนั้นมัน POST REVISIONS ครับ การแก้ไขบทความ มันจะมีข้อมูลอีก 2 ชุดครับ คือ post revisions ที่สร้างทุก ๆ ครั้งที่เราแก้ไขบทความและบันทึก จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

  ส่วนอีกอันคือ autosave อันนี้สูงสุดแค่ 1 เรคอร์ด ส่วนการปิด post revisions หรือกำหนดจำนวนของ post revisions หรือลบ นั้น ดูได้ด้านบนครับ บทความที่เกี่ยวข้องกัน มี 2 เรื่องคือ การปิด post revisons กับการควบคุม revisions ด้วยปลั๊กอินครับ

  ส่วนการกำหนดจำนวน post revisions นั้น ใส่บรรทัด

  define(‘WP_POST_REVISIONS’,1);

  ไว้ในไฟล์ wp-config.php ครับ ตัวเลขคือจำนวน revisions ที่จะเก็บ revisions ไว้ครับ พวกนี้จะสร้างเรคอร์ดขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้จำนวนเรคอร์ดของฐานข้อมูลใหญ่เกินความจำเป็นครับ

  ตอนนี้ผมตั้งค่า autosave ไว้นาน ๆ แล้วก็ปิด post revision ไว้ ทำให้ เรคอร์ดบทความไม่กระโดดเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*