ปลั๊กอิน Simple Tags อัพเดทแล้ว

ท่านที่ใช้ปลั๊กอิน Simple Tags เพื่อทำ Related Posts ใน WordPress นั้น ตอนนี้ Simple Tags ได้ทำการอัพเดทเพื่อรองรับ WordPress ได้ถึงรุ่น 2.9.1 แล้วนะครับ

ดาวน์โหลด Simple Tags

One thought on “ปลั๊กอิน Simple Tags อัพเดทแล้ว

  1. ก็ดีครับ แต่คงไม่ได้ใช้ล่ะ เพราะทางระบบของเวิร์ดเพรสก็มี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>