วีดีโอ : คัดลอกฐานข้อมูลจากเครื่องสู่โฮสต์

วันนี้ ผมได้ทำวีดีโอเทรนนิ่ง เกี่ยวกับการสำรองฐานข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา นำขึ้นสู่โฮสติ้ง เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการย้าย WordPress ที่ทำไว้บนเครื่อง ไปยังโฮสติ้งที่ได้เช่าเอาไว้ ลองรับชมกันได้เลยครับ

สำรองและคืนข้อมูลจากเครื่องสู่โฮสต์

One thought on “วีดีโอ : คัดลอกฐานข้อมูลจากเครื่องสู่โฮสต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>