WordPress 3.0.1 มา(อีก)แล้ว

หลังจากที่ WordPress 3.0 ออกมาได้เดือนกว่า ๆ ตอนนี้ก็มีการแก้ไขอีก 55 จุดด้วยกัน และได้ออกรุ่น WordPress 3.0.1 มาแล้ว ก็อย่าลืมอัพเกรดเป็นรุ่นล่าสุดกันนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*