เปิด Multisite ใน WordPress แบบ Manual

วีดีโอยาว 7:22 นาที แสดงการเปิด Multisite ใน WordPress 3 แบบ Manual แสดงการแก้ไขไฟล์ wp-config.php, .htaccess และสร้างโฟลเดอร์ blogs.dir และผมเคยทำวีดีโอแสดงการเปิด Multi-Site ใน WordPress 3.0 ด้วยปลั๊กอินไปแล้ว แต่คราวนี้ เป็นการทำด้วยตัวเราเอง ซึ่งก็มีขั้นตอนไม่ยาก


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>