Camtasia Studio : แก้ปัญหาภาษาไทยใน Title Clips

ใน Camtasia Studio การทำ Title Clips นั้น หากใส่ภาษาไทยการแสดงจะไม่สมบูรณ์ เช่น คำว่า “ทั้ง” จะแสดงแค่ “ทัง” ตัวอักษรมันทับกัน แต่หากคำปกตินั้นไม่มีปัญหา ปัญหานี้ไม่เกี่ยวกับฟ้อนต์แต่อย่างใด แม้เปลี่ยนฟ้อนต์ก็เป็นเช่นเดิม ในวีดีโอนี้จะแสดงการแก้ปัญหาตรงจุดนี้


1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*