สร้าง shortcut บน desktop

เป็นวีดีโอสั้น ๆ สอนการสร้าง short-cut โปรแกรมเอาไว้ในบน Desktop เพื่อให้เรียกใช้งานได้อย่างสะดวก


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*