สร้าง shortcut บน desktop

เป็นวีดีโอสั้น ๆ สอนการสร้าง short-cut โปรแกรมเอาไว้ในบน Desktop เพื่อให้เรียกใช้งานได้อย่างสะดวก


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>