วีดีโอ : แสดงผลภาษาไทยใน WordPress

หลาย ๆ ท่านอาจจะติดตั้ง WordPress แบบที่เป็นภาษาอังกฤษ แต่อยากเปลี่ยนการแสดงผลเป็นภาษาไทย เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ หรือจะเพื่อให้เพื่อน ๆ ช่วยเขียนบทความ จะได้เขียนได้ง่ายขึ้นนั้น ก็แล้วแต่เหตุผลของแต่ละท่าน

ผมได้ทำวีดีโอเทรนนิ่งสอนการเปลี่ยนภาษาให้ได้ชมกันแล้วครับ หากต้องการเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ทำอย่างไร ชมได้ในวีดีโอเลยครับ


WordPress : เปลี่ยนภาษาอังกฤษเป็นไทย from ลิงกินผัก on Vimeo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>