วีดีโอ : เปลี่ยนรหัสผ่าน

เป็นวีดีโอแสดงเปลี่ยนรหัสผ่านใน WordPress โดยคลิกไปที่ชื่อผู้ใช้มุมบนขวาใน Dashboard หรือคลิกไปที่เมนู Users แล้วเลือก Your Profile เลื่อนไปที่ด้านล่าง ป้อนรหัสผ่าน 2 ครั้ง แล้วคลิก Update Profile


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*