วีดีโอ : การลบเสียงรบกวนและเพิ่มเสียงใน Camtasia Studio

แสดงการตัดเสียงรบกวน และเพิ่มระดับเสียง ในการตัดต่อวีดีโอเทรนนิ่งใน Camtasia Studio


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*