วีดีโอ : การจับภาพอัตราส่วน 16:9 ใน Camtasia Studio

แสดงการจับภาพด้วยโปรแกรม Camtasia Recorder ในอัตราส่วน 16:9 ทำให้เมื่ออัพโหลดใส่ youtube วีดีโอจะแสดงเต็มกรอบของ youtube


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*