วีดีโอ : การจับภาพอัตราส่วน 16:9 ใน Camtasia Studio

แสดงการจับภาพด้วยโปรแกรม Camtasia Recorder ในอัตราส่วน 16:9 ทำให้เมื่ออัพโหลดใส่ youtube วีดีโอจะแสดงเต็มกรอบของ youtube


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>