วีดีโอ : เฉลยการจับภาพ Camtasia Recorder สำหรับทำวีดีโอเทรนนิ่ง

หลายท่านเคยสงสัยว่า อยากจะทำวีดีโอเทรนนิ่งสอนการใช้โปรแกรม Camtasia Studio เวลาจะจับภาพการใช้ Camtasia Recorder จะใช้โปรแกรมอะไรดี จริง ๆ โปรแกรมอื่น ๆ ก็สามารถจับได้ แต่หากชอบ Camtasia Studio ก็ให้ติดตั้ง Camtasia Studio คนละเวอร์ชั่นกัน ก็สามารถจับได้แล้ว โดยตั้ง hotkey ต่่าง ๆ ไม่ให้ตรงกันเท่านั้น


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*