WordPress 3.1 มาแล้ว!

ขณะนี้ WordPress 3.1 “Reinhardt” ได้ออกมาให้ผู้ใช้ได้ติดตั้งและอัพเดทกันแล้วครับ

แล้วเดี๋ยวจะมีคลิปวีดีโอเกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่ ๆ ใน WordPress 3.1 มาให้ได้ชมกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*