วีดีโอ : แทรกคลิป

วีดีโอแสดงการแทรกคลิป จากเว็บไซต์ฝากวีดีโอต่าง ๆ เช่น youtube.com, vimeo.com มาไว้ในบทความด้วยการวาง url ของคลิปนั้น ๆ WordPress ก็จะแทรกคลิปให้โดยอัตโนมัติแล้วหล่ะครับ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>