วีดีโอ : แทรกคลิป

วีดีโอแสดงการแทรกคลิป จากเว็บไซต์ฝากวีดีโอต่าง ๆ เช่น youtube.com, vimeo.com มาไว้ในบทความด้วยการวาง url ของคลิปนั้น ๆ WordPress ก็จะแทรกคลิปให้โดยอัตโนมัติแล้วหล่ะครับ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*