เกี่ยวกับ Admin Bar ใน WordPress 3.1

หลังจากอัพเกรด หรือติดตั้ง WordPress 3.1 ที่หน้าบล็อก หากมี Admin bar ปรากฏอยู่ ก็ไม่ต้องตกใจ เราสามารถกำหนด ปิด/เปิดได้ โดยเข้าไปที่ Your Profile แล้วกำหนดได้ตามต้องการ

หากต้องการซ่อนไว้ เอาไว้เรียกใช้เมื่อยามต้องการ ก็แนะนำใช้ปลั๊กอิน Admin Bar Minimiser

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>