วีดีโอ : การเอียงภาพใน Camtasia Studio 7

วีดีโอ “Camtasia Studio : การเอียงภาพ” เป็นวีดีโอตัวอย่างและเป็นหนึ่งในวีดีโอสอนโปรแกรมต่าง ๆ ที่ผมจะเปิดให้บริการกับสมาชิก โดยเก็บค่าสมาชิกรายปี เพียงไม่กี่บาท แต่จะมีวีดีโอให้ชมมากพอสมควร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>