วิจารณ์ WordPress 3.2 beta 1

WordPress 3.2 beta 1 ออกมาให้ลองใช้กันแล้ว และมีความเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ อย่าง เช่น ความต้องการขั้นต่ำ PHP 5.2.4 และ MySQL 5.0 ไม่สนับสนุน IE6 ส่วนความเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ จะมีอะไรนั้น ลองติดตามชมได้ในคลิปวีดีโอ

Get the Flash Player to see this content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>