เปลี่ยนการแสดงผลใน HaoZIP

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลใน HaoZIP เปลี่ยนได้ทั้งสีของ skin และไอค่อนต่าง ๆ ขนาดของไอค่อนมีขนาด 48 และ 32 pixel ไอค่อนต่างๆ มีรูปแบบเหมือนกับไอค่อนของ WinRAR เลย

Get the Flash Player to see this content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>