วีดีโอ : การเปิดแทรกภาพในอีเมลใน Gmail

ปกติใน Gmail สามารถแนบภาพไปกับอีเมลได้ แต่ไม่สามารถแทรกภาพในอีเมลได้ ในวีดีโอนี้ แสดงการเปิดฟังก์ชั่นใน Gmail ให้สามารถแทรกภาพในอีเมลได้ โดยแทรกได้ทั้งภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา และ url ของภาพจากอินเทอร์เน็ตได้

One thought on “วีดีโอ : การเปิดแทรกภาพในอีเมลใน Gmail

  1. ขอบคุณมากครับ เพิ่งรู้ว่าทำแบบนี้ได้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>